La força de les onades
Al llarg de 200 km, la costa ens ofereix una bona representació dels hàbitats litorals i marins presents a la Mediterrània. Entre els elements més destacables, trobam les extenses i ben conservades graderies de Posidonia oceanica, que s'estenen pels fons de roca i d'arena. Als fons rocosos lluminosos i a l'interior de les cales dominen les algues brunes. A més fondària, trobam espècies pròpies del coral·ligen, que formen paisatges espectaculars. A la costa sud podem trobar-hi magnífics fons de maërl un hàbitat amb gran diversitat d'organismes i molt productiu.
 
Reserva marina
Paratges marins excepcionals

La reserva marina del nord de Menorca és una área protegida mitjançant la qual es regulen els usos i l'explotació del medi marí, especialment la pesca. Aquest espai ens ofereix uns paratges submarins excepcionals i un gran atractiu natural. Retallada per petites badies, cales, coves, penya-segats i illots, la reserva presenta una gran riquesa d'hàbitats i tipus de fons, que s'endinsen a més de trenta metres de profunditat molt a prop de la costa i ofereixen refugi a espècies com el corall vermell, la nacra, el dàtil de mar, la cigala o la llagosta. Les comunitats de fanerògames marines i d'algues brunes que trobam a la badia de Fornells i els esculls barrera de posidònia al port de Sanitja i a s'Estany d'Addaia són alguns dels elements més singulars d'aquesta reserva.

Informació útil

Enllaços relacionats

Posidonia
Extenses praderies submergides

La posidònia, anomenada popularment «alga», és en realitat una planta marina, amb flors i fruits, que forma extensos prats submergits. També tenen un paper molt important en la protecció de la costa: fixen l'arena amb les arrels i esmorteeixen l' acció erosiva marina. Les acumulacions de fulles de posidónia sobre les platges, a part d'aportar-hi arena, són imprescindibles per protegir i estabilitzar aquests ecosistemes davant els efectes dels temporals. L'existència de posidònia sobre l'arena és clau per a la conservació de la platja i un indicador de la bona qualitat de l'aigua i el litoral.

Informació útil

Enllaços relacionats
Life Posidonia