ARENALS
D'arena blanca i aigua de color turquesa al sud, i d'arena daurada, vermellosa o grisa i aigua transparent al nord, les platges de Menorca són, sens dubte, el seu principal atractiu. L'arena està formada principalment per restes minerals dels organismes que viuen a les praderies de posidònia, i també conté trossets de roques que la mar i el vent han anat erosionant. Segons la composició de les roques de l'entorn i de la fauna submergida, l'arena agafa una tonalitat o una altra i tenyeix de diferents colors part del litoral menorquí.
 
Platges
Platges

Menorca té aproximadament un centenar de platges, que tenen fesomies diferents: platges d'arena, cales i macars (platges de còdols arrodonits), algunes de les quals es troben en entorns urbanitzats i d'altres en magnífics escenaris naturals, a vegades sense accés rodat. Aquests valuosos i fràgils espais naturals reben una pressió humana considerable i conservar-los és responsabilitat de tothom.

Dunes
Sistemes dunars

Les dunes es formen a la part interior de les platges i en alguns casos es poden arribar a estendre quilòmetres costa endins. Són reservoris naturals d'arena, esmorteïdors de pertorbacions i, a la vegada, reductes d'una biodiversitat singular adaptada a un medi molt inestable, influenciat pel vent i la sal i amb poca disponibilitat d'aigua. Els sistemes dunars més desenvolupats es troben a la costa nord. Tenen la particularitat d'estar orientats de nord a sud, és a dir, perpendicularment a la costa i paral·lels a la direcció del vent dominant, la tramuntana.. Fet que els fa excepcionals a les Balears i a bona part de la Mediterrània occidental. Al sud, es poden trobar sistemes de dunes paral·leles a la costa com el sistema dunar de Son Bou, associat a una extensa zona humida.

Informació útil

Enllaços relacionats
Platges de Menorca
Sistemes dunars