Accesibilitat

 

Accesibilitat

El lloc web www.biosferamenorca.org ha estat desenvolupat seguint un disseny i una programació accessibles, amb l'objectiu de garantir l'accés universal al major nombre possible d'usuaris i usuàries.
Aquests criteris es basen en les recomanacions WCAG/WAI del World Wide Web Consortium (W3C), consorci internacional que s'encarrega de la supervisió de las tecnologies i estàndars d'Internet. En tot moment s'ha aplicat el nivell d'accesibilitat AA contemplat en aquestes recomanacions.
Igualment, el codi font d'aquest lloc web s'ha desenvolupat utilitzant les tecnologies XHTML i CSS2, recomanades pel W3C per a una correcta visualització independent dels dispositius de navegació i una adequada separació entre estil i contingut.

 
Accessos directes i dreceres de teclat

S'han inclòs algunes dreceres de teclado que facilitin un accés ràpit als punts clau de les diferents pàgines del web. En general, la combinació de la tecla "alt" amb una altra de la lista que se mostra més endavant, ens durà a l'opció concreta. La tecla "alt" es troba als PC. Els ordinadors Mac tenen una tecla d'acció que té la mateixa funció i que normalment es troba al costat de la barra d'espai.

ALT + 1 + ENTER
Pàgina d'inicio

ALT + MAYÚSCULAS + 1
Pàgina d'inicio

MAYÚSCULAS + ESC + 1
Pàgina d'inicio

ALT + 1
Pàgina d'inicio

ALT + 1
Pàgina d'inicio

ALT + 1
Pàgina d'inicio
ALT + 2 + ENTER
Pàgina d'accessibilitat

ALT + MAYÚSCULAS + 2
Pàgina d'accessibilitat

MAYÚSCULAS + ESC + 2
Pàgina d'accessibilitat

ALT + 2
Pàgina d'accessibilitat

ALT + 2
Pàgina d'accessibilitat

ALT + 2
Pàgina d'accessibilitat
ALT + 3 + ENTER
Compte de correu electrònic

ALT + MAYÚSCULAS + 3
Compte de correu electrònic

MAYÚSCULAS + ESC + 3
Compte de correu electrònic

ALT + 3
Compte de correu electrònic

ALT + 3
Compte de correu electrònic

ALT + 3
Compte de correu electrònic
Tamany del text

El tamany del text s'ha implementat mitjançant unitats relatives. D'aquesta manera es pot modificar el seu tamany mitjançant els controls propis de cada navegador. A més a més mitjançant els menús corresponents, aquesta funció es pot utilitzar directament amb les següents dreceres:

CONTROL + RODA DEL RATOLÍ

CONTROL + "-" / "+"
CONTROL + RODA DEL RATOLÍ
Control + "-" / Control + "+"

CONTROL + "-" / "+"
CONTROL + RODA DEL RATOLÍ
Control + "-" / "+"

CONTROL + RODA DEL RATOLÍ
Control + "-" / "+"