Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera de Menorca

 

Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca

La Xarxa mundial de Reserves de la Biosfera neix de la concreció territorial del Programa sobre l’Home i la Biosfera de la UNESCO (MAB). Amb la Xarxa mundial de Reserves de la Biosfera es pretén exercir un paper actiu on diferents llocs experimentin sobre el desenvolupament sostenible.

L’Estratègia del MAB per a 2015-2025 planteja la necessitat de disposar d’un pla d’acció per a cada Reserva, en línia amb el Pla d’Acció de Lima (PAL 2016-2025). Per a la xarxa espanyola de reserves aquests plans es concreten en el Pla d’acció de Ordesa-Viñamala 2017-2025, de recent aprovació.

Per aquest motiu l’Agència Menorca Reserva de Biosfera ha redactat el Pla d’acció de la Reserva de Biosfera de Menorca que, després de la seva aprovació definitiva el passat 18 de febrer de 2019, serà vigent fins al 2025. Aquest pla pretén activar Menorca com un laboratori de sostenibilitat des de les tres funcions de conservació, desenvolupament econòmic i el suport logístic.

Es tracta d’un document programàtic que estableix les línies d’acció i projectes per a què Menorca avanci cap a la sostenibilitat a través de la coordinació de tots els projectes i iniciatives existents i la proposta de nous projectes innovadors, atrevits i emblemàtics.

Així doncs, el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca pretén reforçar i impulsar el compromís de Menorca amb el desenvolupament sostenible.


Pla d’Acció de la RB de Menorca Document de Síntesi Pla d’Acció de la RB de Menorca Llibre divulgatiu Pla d’Acció RB de Menorca Memoria anual de seguiment_Any 2020