Centres i entitats

"Menorca és el territori més estudiat de tots els que conec, atesa la seva extensió i el seu pes demogràfic", així es referia l'escriptor Josep Pla a l'illa de Menorca cap a mitjan segle xx. A més de la pròpia Agència Menorca Reserva de Biosfera, hi ha diversos centres i entitats que duen a terme tasques de recerca científica.

 
 

Creat el 1986 per esdevenir el centre de difusió i intercanvi de pensament i ciència, en l'actualitat l'IME té 5 seccions d'estudi: Ciència i Tecnologia, Ciències Naturals, Ciències Socials, Història i Arqueologia i Llengua i Literatura. També es troba integrat a l'estructura de l’IME l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), que juga un paper important al seguiment científic de l'estat de la Reserva de Biosfera de Menorca. L’IME impulsa la recerca mitjançant la convocatòria anual de beques per a treballs de recerca en diferents camps, com a mitjà per millorar el coneixement existent.

 

Es tracta de la màxima institució pública de les Illes Balears, que exerceix el poder executiu i dirigeix l'administració autonòmica de les Balears, agrupant les diferents conselleries que gestionen temes tan diversos com a medi ambient, educació i universitat, serveis socials i cooperació o salut entre altres temes. Duu a terme gran quantitat de projectes de recerca, de forma directa o per mitjà de contractacions externes.

 

Realitza investigacions puntuals o seguiments per tal d'incorporar els resultats en la presa de decisions per a la seva gestió ordinària. Aquestes accions de recerca són portades a terme per iniciativa pròpia i amb el personal propi, o en col·laboració amb institucions externes.

 

El Museu de Menorca és una institució pública situada a la ciutat de Maó, a les Illes Balears, que està dedicada a la recerca i la difusió dins de l'àmbit de la Prehistòria i la història de Menorca. Es tracta de la institució museística més important de l’illa, i a les seves sales es pot fer un recorregut per la història de Menorca a través de les restes que han deixat les diferents civilitzacions.

 

Ja des de final del segle XVIIIi i principi del segle XIX, Menorca ha comptat amb grans naturalistes i en general estudiosos il·lustrats que han contribuït al coneixement de l'illa. El 1888 es crea la Revista de Menorca, revista que va anar recollint les diferents investigacions realitzades a l'illa i que s'ha convertit en una eina de gran valor per als estudiosos actuals.
Situat al municipi de Maó, compta amb un Museu d'Història Natural en el que es troben importants col·leccions de mol·luscs realitzades per Cardona i Orfila i d'algues per J.J. Rodríguez Femenies, considerades les més importants a les Illes Balears. A més, compta amb una exposició d'aus dissecades. El museu ha estat reordenat recentment.

 

Instal·lada a l'illa més recentment, fruit d'un conveni de col·laboració entre la Direcció General d'Innovació i Recerca del Govern de les Illes Balears i l'Institut Espanyol d'Oceanografia, amb l'objectiu de fer recerca aplicada enfocada principalment al medi marí. Se centra en quatre línies d'actuació: programa bàsic de monitorització, investigació experimental, formació, divulgació i desenvolupament i transferència de tecnologia.

 
Universitats i centres de recerca

Diverses universitats i centres de recerca fan investigacions habitualment a la reserva. Les més actives són la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Salamanca o l’Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), encara que altres institucions han dut a terme investigacions més puntuals.

 

Situat al municipi de Ciutadella, compta amb un gabinet d'història natural dividit en quatre seccions: malacologia, paleontologia, entomologia i una secció de vertebrats dissecats. Tot i que és una col·lecció modesta té un elevat valor històric.

 

Està situat a les cases senyorials de la finca de Binissuès, al terme municipal de Ferreries. Disposa de col·leccions de vertebrats i invertebrats, principalment aus, insectes i mol·luscs, a més d'una col·lecció de bolets i minerals, de Menorca i de la resta del món.