Congressos i jornades

La Reserva Biosfera Menorca treballa en diverses àrees: medi ambient, sostenibilitat, biodiversitat, economia, benestar social, etc. Totes elles estan interconnectades i responen als pilars bàsics sobre els quals es va fundar la Reserva. Els Congressos i les jornades són punts de trobada de professionals de diferents disciplines sobre temàtiques variades, les experiències i investigacions de les quals reverteixen a una millora de la societat.

 
 
Congrés d'Aracnologia

La Reserva de Biosfera de Menorca ha sido la sede de las XX Jornadas Ibéricas de Aracnología, una cita que tiene como objetivo principal poner en común las últimas aportaciones sobre aracnología en el ámbito ibérico-balear y macaronésico. El congreso, organizado por la Reserva de Biosfera de Menorca, el grupo Ibérico de Aracnología y la Sociedad Entomológica Aragonesa, se llevó a cabo en el Museu de Menorca en Maó entre el 16 y 18 de octubre de 2021.

Més informació

 
Congrés Xarxa Illes 2018

Del 22 al 26 de maig del 2018 l'illa de Menorca s'ha convertit en la seu del VIII Congrés de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Costaneres. Aquesta Xarxa, creada el 2009, inclou més de 60 Reserves de Biosfera d'illes o àrees costaneres, i té com a objectiu fomentar el desenvolupament sostenible a illes i zones costaneres i promoure estratègies de motivació i adaptació al canvi climàtic.

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera ha organitzat en aquestes dates unes Jornades Tècniques per a gestors de Reserves de Biosfera, que s'han centrat en els següents temes: sistemes d'indicadors, adaptació al canvi climàtic, gestió de la pesca, normativa i finançament de Reserves de Biosfera i la marca RB.

 
JORNADES SOBRE ELS 25 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA

Des de 1989 l’IME organitza cada 5 anys unes jornades científiques dedicades a valorar l’evolució de l’illa com a Reserva de Biosfera. Arribats els 25 anys de la declaració i del compromís assumit, aquestes jornades van proposar un programa per anar més enllà de fer una revisió de la situació actual i entrar a discutir punts clau per a la sostenibilitat i solucions per a un futur immediat.

Els ponents participants a les jornades exposen la seva percepció sobre els escenaris previsibles a Menorca en els pròxims 5-10 anys dins el seu àmbit o especialitat. Les jornades s'organitzen en 5 blocs temàtics que corresponen a grans àrees de gestió o coneixement: Economia i Turisme, Vectors Ambientals (aigua, energia, residus i mobilitat), Territori i Biodiversitat, Paisatge i Patrimoni Cultural i Benestar Social.

 

La Reserva de Biosfera Menorca i l'Associació per a l'Ensenyament de les Ciències de la Terra (AEPECT) són les entitats encarregades de realitzar aquest Congrés. La cita és a Maó del 9 al 14 de juliol del 2018. L'illa de Menorca és el lloc perfecte per posar en valor els estudis i recerques sobre les Ciències de la Terra i la importància de la seva difusió entre la ciutadania.

 
Greening the islands 2018

Es tracta d'una iniciativa global per difondre informació sobre projectes d'illes sostenibles i ajudar-los a ser replicats a tants llocs com sigui possible.
Al congrés hi haurà una sèrie de conferències Greening the Islands que seran transmeses en directe a través d'una aplicació web. El congrés s'ha dissenyat amb el convenciment que la col·laboració és fonamental per promoure solucions innovadores i millors pràctiques que lluiten per l'autosuficiència, el desenvolupament sostenible i la millora de la vida a l’illa. Les ubicacions poden ser aïllades i remotes, però connectades digitalment.

Congressos anteriors