Educació ambiental

L'educació ambiental és un procés que inclou un esforç planificat per fer partícip la població de la importància de la seva contribució a la sostenibilitat. Mitjançant diferents activitats es vol aconseguir que la població conegui i comparteixi el valor del patrimoni natural i històric que representa l’illa i la Reserva de Biosfera, ja que la ciutadania forma part del medi i són una peça clau que contribueix a la conservació d'aquest espai.

 
 
TALLERS ESCOLARS

Els tallers escolars són una de les eines més importants que estem utilitzant per tal d’incorporar els valors mediambientals als centres educatius. A través d’aquest tallers tractem que els alumnes adquireixin els coneixements per valorar el seu entorn.

Els tallers es desenvolupen tant als centres educatius a traves d’unes explicacions, acompanyades de presentacions, audiovisuals i material didàctic, com al camp o a la natura, tractant de que l’alumnat interaccioni directament amb els elements que s’estan tractant.

La difusió dels tallers es realitza majoritàriament mitjançant un programa del Consell Insular de Menorca denominat Salut Jove i Cultura, que té com objectius oferir cursos i tallers destinats a les escoles, per l’adquisició dels coneixements, habilitats, actituds i valors necessaris per créixer i viure de forma saludable i, alhora, autoresponsabilitzar-se en la millora i el manteniment del propi benestar físic, psíquic i social.

Tallers escolars 2019-20 Salut Jove i Cultura

 
Itineraris i Infraestructures

Per fomentar més el coneixements dels valors naturals i culturals de l’illa es disposa d’un ventall d’itineraris interpretatius on mitjançant explicacions en panells i fitxes identificatives durant els recorreguts, es poden reconèixer tant hàbitats com espècies de flora i fauna característics de l’illa.

Una de les localitats on es porta a terme una gran part dels tallers e itineraris, és la finca d’Alforí de Dalt. Es tracta d’una finca que pertany a l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals, però que gestiona directament, des de fa uns anys, el departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. Al ser una finca amb una gran diversitat d’ecosistemes i una història recent d’ús agrícola, permet desenvolupar gran diversitat de tallers..

Més informació

 
Material didàctic

Per a millorar el desenvolupament i objectius dels tallers educatius es disposa de material didàctic que complementa les explicacions fetes en les activitats i dona al professorat la possibilitat de seguir treballant dins les aules.

Documents