Participació social

La participació social apodera a la població al implicar-la a la planificació i a la presa de decisions, relacionades amb diversos temes de l'entorn proper. Una població apoderada està més capacitada per respondre i adaptar-se a l'evolució d'un món i d'un territori canviant, com és la Reserva de Biosfera, que enfronta nous reptes.

 
 
Voluntariat

Des de la reserva de biosfera s'organitzen activitats puntuals de voluntariat per apropar la població als diversos projectes que es duen a terme. Tanmateix, les iniciatives més destacades són les que emanen de diverses entitats socials de l'illa que des de fa anys tenen programes de voluntariat ja consolidats. Són exemples d'aquestes les campanyes d'anellament que organitza la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), les activitats de voluntariat a finques agràries i de recuperació de fauna silvestre del GOB Menorca, la recuperació del patrimoni històric que realitzen els voluntaris de l'illa del Rei, d'Amics del Museu de Menorca, del Centre d'Estudis Locals d'Alaior, de Líthica i de la  Societat Històrico-Arqeuològica Martí i Bella o les nombroses campanyes de neteja submarina que periòdicament organitzen alguns centres de busseig.

L'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) organitza campanyes de voluntariat relacionades amb les seves activitats de recerca , sent un exemple el seguiment de les prades de Posidonia oceanica.

 
Agenda local 21

L'Agenda Local 21 és un programa de gestió municipal i de millora permanent, que sorgeix de les oportunitats de desenvolupament locals, fomentant la participació ciutadana i treballant per la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels seus ciutadans. A cada municipi, mitjançant un Pla d'Acció, s'estableixen un conjunt d'objectius ambientals, econòmics i socials. La realització periòdica de tallers de participació ciutadana permet que qualsevol persona o col·lectiu pugui contribuir, mitjançant l'aportació d'idees i presa de decisions conjunta, a les accions a emprendre cap al desenvolupament sostenible de la comunitat.