Seguimient de la biodiversidat

 

Programa de seguiment

Aquest programa cerca conèixer l'estat de les espècies més rellevants o amenaçades, obtenint informació dels nivells poblacionals i les seves variacions temporals. Gràcies a aquest seguiment, és possible avaluar i decidir la forma de gestió més òptima de l'entorn i les seves espècies.
Aquest programa pretén unificar els programes de seguiment que s'estan duent a terme per diferents entitats, i incorporar altres que la Reserva de Biosfera consideri rellevants. Pots accedir a l'Informe tècnic del Programa de Seguiment de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca.