Projectes Europeus

El programa LIFE+ és l'instrument de la Unió Europea destinat a finançar projectes mediambientals i de conservació de la natura. Des de la seva declaració l'any 1993, a la Reserva de Biosfera de Menorca s'han dut a terme quatre d'aquests projectes europeus, claus per a l'impuls de la conservació a l’illa, tant a nivell de recerca i recopilació de coneixement bàsic com de les posteriors actuacions corresponents.

 
LIFE FLORA: Conservació d'àrees amb flora amenaçada a l'illa de Menorca

Iniciat el 2001 constitueix el primer gran projecte dedicat a la conservació de flora de l'illa desenvolupat pel Consell Insular de Menorca amb fons del Programa LIFE. El projecte es va centrar en l'elaboració de plans de gestió per a set espècies de l'illa llistades en la Directiva Hàbitats que presentaven un alt grau de situació d'amenaça. D'altra banda es va desenvolupar una experiència d'eliminació d'una espècie exòtica invasora, Carpobrotus, a escala insular i s'obtingué un gran èxit. Més informació a la web del projecte.

 
LIFE BASSES: Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies de l'illa de Menorca

Desenvolupat en el període 2005-2009 es va centrar en la conservació de les basses temporals mediterrànies presents a l'illa, hàbitat considerat prioritari en la Directiva Hàbitats de la UE. El projecte va obtenir el 2010 el premi Best of best LIFE Nature Projects, atorgat per la Comissió Europea als projectes més destacats que van finalitzar el 2010.

 
LIFE+RENEIX: Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries a l'illa de Menorca

El projecte LIFE+RENEIX es va desenvolupar en el període 2010-2013 amb un pressupost total de 1.574.713 euros, finançats al 50% pel Programa LIFE de la Comissió Europea.
Aquest projecte, es va plantejar com una continuïtat de les actuacions iniciades amb el projecte LIFE FLORA, va tenir com a objectiu la restauració ambiental de quatre enclavaments de Menorca que presenten processos de degradació severs i que al seu torn alberguen algunes de les comunitats naturals i espècies de flora més singulars de l'illa.

 
LIFE+BOSCOS: Gestió forestal sostenible a Menorca en un context de canvi climàtic

El projecte es va iniciar el 2009 amb una durada prevista de cinc anys, amb un pressupost total de 1.444.385 euros, finançats en un 50% pel programa LIFE+ de la Unió Europea. L'objectiu principal del projecte ha estat contribuir a l'adaptació dels ecosistemes forestals mediterranis als impactes negatius del canvi climàtic a través de la gestió forestal sostenible. Aquesta adaptació és un dels objectius prioritaris de la política ambiental de la Unió Europea. Gràcies al projecte, l'experiència adquirida a Menorca servirà de referent a altres països i regions de la Unió Europea.