Base de dades

La base de dades de biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca és un projecte iniciat l'any 2016 que aglutina tota la informació sobre les espècies silvestres conegudes a la reserva, i que pretén ser una eina que ajudi en la presa de decisions, així com en la divulgació de la important biodiversitat que es troba a la Reserva.

Atès que es tracta d'un projecte dinàmic, la informació s'anirà actualitzant contínuament amb la nova informació que s’obtengui a través d'investigacions, estudis inèdits, informes tècnics, projectes, etc., duts a terme a la reserva.

Informació útil

 
FAUNA

Dels vertebrats presents a la Reserva de Biosfera de Menorca, el grup majoritari són les aus, havent-se citat al voltant de 300 espècies. Seguidament trobem 26 espècies de mamífers (sent les ratapinyades el grup més abundant amb 15 espècies), 11 tàxons de rèptils i 3 d'amfibis. En relació a la fauna invertebrada, si bé el seu nombre total roman indeterminat, destaquen les 118 espècies endèmiques conegudes actualment.

 
FONGS

Aquest grup d'éssers vius té unes característiques pròpies que els diferència de les plantes i animals, formant el regne dels Fongs. A Menorca, aquest grup es troba representat per prop de 900 espècies. Alguns fongs, amb l'objectiu de formar i dispersar les espores, creen les fructificacions conegudes com a bolets, alguns dels quals tenen un important valor tant biològic com gastronòmic.

 
FLORA

Actualment, el catàleg de la flora vascular de Menorca està format per més de 1.400 tàxons. Un nombre realment elevat si es relaciona amb la seva superfície, es compara amb altres territoris semblants, fins i tot més extensos, o es posa en consideració l’absència d'un gradient altitudinal significatiu. Aquesta diversitat d’espècies es reflecteix també als endemismes presents a l’illa, arribant a trobar 89 tàxons únics tant de Menorca com a nivell balear.