Menorca Talaiòtica

Els talaiots, presents tant a Menorca com a Mallorca, són torres construïdes amb grans pedres collocades en filades, sense morter. Normalment, se situen a les cotes més altes del centre del poblat, en nombre de fins a tres o quatre. A Menorca hi ha uns 300 talaiots, de mides diverses. Els més grans fan una desena de metres d'alçada i fins a gairebé trenta de diàmetre. La majoria són massissos, tot i que algun pot tenir un corredor estret que du al cim de l'edifici o, en alguns casos, a una cambra interna. Encara no s'ha pogut descobrir quina era la funció original dels talaiots, però és possible que servissin de plataforma per al control del territori i fossin, alhora, una demostració del poder dels seus constructors davant poblats rivals.

Informació útil
 
Candidata a Patrimoni Mundial de la Humanitat

El 2015 es va presentar una selecció de trenta-dos jaciments arqueològics representatius de la Menorca Talaiòtica com a bé patrimonial candidat a entrar a la Llista de patrimoni mundial de la humanitat de la UNESCO.

Per a informació detallada sobre la candidatura, els jaciments i els monuments, es pot consultar el web oficial. La pàgina també conté recursos educatius, cartografia i agenda d'activitats relacionades amb la temàtica.