Eficiència Energètica

Aplicant criteris d’eficiència energètica als edificis i a les instal·lacions s’aconsegueix reduir els costos d’operació dels mateixos (disminuint el consum també disminuïm els costos de les factures d’electricitat, aigua, gas, etc.) sense que es vegi afectat el confort de les persones que utilitzen els edificis i les seves instal·lacions.

Per la millora de l’eficiència energètica de Menorca, des de l’Agència Reserva de Biosfera, es porten a terme actuacions en diferents àmbits estratègics com són l’enllumenat públic i la rehabilitació d’edificis sota criteris d’eficiència energètica i s’utilitzen eines com les auditories energètiques i sistemes de control del consum energètic de les instal·lacions i edificis públics.

 
 
Enllumenat exterior

L’any 2002, el Consell Insular, va començar a realitzar una sèrie d’actuacions sobre les instal·lacions d’enllumenat dels 8 municipis de Menorca a través d’un Pla d’Eficiència Energètica que es dividia en tres fases d’actuació. També es va aconseguir desenvolupar un inventari acurat de les instal·lacions d’enllumenat que es troba integrat en la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca (IDE Menorca).

L’any 2017 s’ha realitzat un anàlisi de les instal·lacions d’enllumenat públic per tal d’actualitzar l’inventari de les instal·lacions i determinar-ne l’estat actual, en base a definir les reformes a aplicar a les instal·lacions per aconseguir una major eficiència energètica i una reducció de la contaminació lumínica, tenint en compte la possible declaració de Menorca com a Reserva Starlight.

 
Rehabilitació d’edificis

La rehabilitació d’edificis sota criteris d’eficiència energètica consisteix en aplicar les tècniques constructives que permetin aconseguir un grau de confort adequat per a les persones que hi treballen, amb un consum d’energia menor que en un edifici convencional.

Aquests edificis, gràcies a les seves característiques d’aïllament i estanqueïtat, i equipats amb equips consumidors d’alta eficiència energètica, aconsegueixen reduir molt la demanda d’energia per al seu funcionament, de manera que el seu consum és “quasi nul”.

VEURE MÉS

 
Auditories energètiques

Les auditories energètiques són eines que serveixen per analitzar i caracteritzar el consum energètic d’un edifici o instal·lació. Un cop detectats els punts de les instal·lacions on es produeixen els consums més elevats es poden realitzar diverses propostes de millora a través de les quals augmentar l’eficiència energètica de l’edifici o de la instal·lació auditada.

Link

 
Control del consum energètic públic

El Consell Insular de Menorca amb els Ajuntaments de Ferreries, de Es Castell i de Sant Lluís han portat a terme un projecte, en col·laboració amb l’empresa Ecooo, en el qual s’ha realitzat una diagnosi dels consums energètics municipals i del Consell Insular que serveix de base per establir un mecanisme de control i seguiment dels diversos consums públics.
La fase de diagnosi és la fase prèvia a la implementació de mesures d’estalvi i eficiència energètica, amb l’objectiu principal de reduir el consum energètic i minimitzar l’impacte ambiental de cada municipi.

Link