Mobilitat

El sector de la mobilitat té un pes molt important en el consum d’energia primària de l’illa, ja que el 41 % del consum primari d’energia està relacionat amb el transport i la mobilitat. Això representa el 42 % de les emissions del sistema energètic de Menorca.

La implantació del vehicle elèctric ajudarà a reduir les emissions degudes al transport i la mobilitat per carretera. Les dimensions de Menorca fan que aquest tipus de vehicle sigui idoni, tant per a particulars com per a empreses. També ajudarà la implantació de nous sistemes de mobilitat mitjançant l’impuls d’iniciatives de cotxe compartit (car-sharing), augmentar la utilització del transport públic i la utilització d’altres formes de desplaçament no contaminants.

 
 
Amb bici per Menorca

El pobles de Menorca, gràcies a les seves dimensions, són els llocs ideals per fer desplaçaments diaris en bicicleta.

Anant en bici no es generen emissions de gasos d’efecte hivernacle, i per tant, és la forma de transport més sostenible per moure’s per la ciutat. L’illa compta amb una bona xarxa de carrils-bici urbans i interurbans, així com una xarxa de rutes cicloturístiques.

Amb bici per Menorca

 
Transport públic

La utilització del transport públic envers de l’ús del vehicle privat, tant en els desplaçaments urbans com interurbans, és una mesura que afavoreix a la sostenibilitat del municipi i de l’illa, ja que contribueix a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle al tenir un rati inferior d’emissions per persona que en la utilització del vehicle privat.

Mou-T Menorca

 
Vehicle elèctric

Des de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera es veu el vehicle elèctric com una gran oportunitat per Menorca per avançar cap als objectius de sostenibilitat que ha de tenir un territori Reserva de la Biosfera. A més les característiques de l’illa fan que aquest tipus de vehicle sigui idoni per a realitzar desplaçaments.

Per tal d’impulsar la mobilitat elèctrica, el dia 30 de maig de 2017, es va signar un memoràndum d’enteniment entre el Consell Insular de Menorca i l’empresa Nissan, per tal de promoure la mobilitat de zero emissions i l’eficiència energètica de l’illa, amb l’objectiu de desenvolupar noves fórmules de mobilitat sostenible i implementar accions que donin suport al desenvolupament tecnològic de la mobilitat elèctrica i de les fonts de generació d’origen renovable.

 
Punts de recàrrega

Un dels fets importants per millorar la penetració del vehicle elèctric entre la població, és el de disposar d’una xarxa pública de punts de recàrrega que pugui cobrir les necessitats del habitants i visitants que disposin d’un vehicle elèctric.

Menorca disposa de diversos punts de recàrrega instal·lats en els diferents municipis de l’illa, i es preveu que s’augmenti el nombre de punts instal·lats al llarg de l’any. A més, arran del conveni signat amb Nissan es preveu la instal·lació de punts de recàrrega ràpida, que permeten carregar el 80% de la capacitat de la bateria del cotxe amb un temps d’uns 30 minuts.

VEURE MÉS

 
Setmana de la mobilitat

Cada any, el Consell Insular de Menorca, organitza la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que s’emmarca dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible inclou una fira on s’exposen diferents models de vehicles elèctrics i es donen a conèixer alternatives de mobilitat sostenible, així com solucions de generació mitjançant energies renovables.

Durant aquests dies es realitzen diferents activitats, taller i conferències dirigides als professionals de diferents sectors industrials i als habitants de Menorca per tal de conscienciar a les empreses i a les persones dels beneficis que té una mobilitat més sostenible per al nostre entorn.

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2017