Àmbit d’actuació de l’Oficina de l'Energia Menorca 2030

 

Àmbit d’actuació de l’Oficina de l’Energia Menorca 2030

L’Oficina de l’Energia Menorca 2030 oferirà diversos serveis d'assessorament, resolució de dubtes, organització d’esdeveniments i actes de divulgació i formació en els diferents àmbits de l’energia, com són l’autoconsum, la mobilitat elèctrica, l’eficiència energètica o la facturació d’electricitat.

 
 
Autoconsum

En l'àmbit de l’autoconsum s’ofereix assessorament normatiu i en el procediment de legalització de les instal·lacions d’autoconsum, des que es demana el projecte d’instal·lació fins que es posa en funcionament la planta de producció.

També s’ofereix informació relativa a les convocatòries de subvenció, tant obertes com previstes, per a la implantació d’instal·lacions d’autoconsum.


Guia ràpida de l'autoproducció fotovoltaica
Guia de tramitació d'instal·lacions d'autoconsum
Guia d'adaptació d'instal·lacions d'autoconsum
Mecanisme de compensació instal·lacions col·lectives
Mecanisme de compensació instal·lacions individuals

 
Vehicle Elèctric

En relació al vehicle elèctric, en la nostra oficina, podreu demanar informació relativa a les línies de subvenció per la compra d’un vehicle elèctric o per a la instal·lació del punt de recàrrega del vehicle.

Trobareu també informació sobre els tràmits a realitzar i les passes a seguir per a l’obtenció del distintiu MELIB i per a l’obtenció de la targeta MELIB, que permet realitzar la recàrrega del vehicle elèctric en els punts de recàrrega públics.

 
Factura elèctrica

És habitual que la relació de la ciutadania amb el seu consum energètic es redueixi en exclusiva a la recepció de la factura elèctrica i el conseqüent rebut bancari. Per aquest motiu, des de l’Oficina de l’Energia, creiem que és convenient saber interpretar la factura elèctrica per tal de tenir consciència sobre la quantitat d’energia que estem consumint i quin cost té aquesta.

Amb aquesta finalitat, oferirem un servei d’atenció per aquelles persones i/o empreses que vulguin saber més o conèixer amb més profunditat quins conceptes apareixen en la factura i ajudar-los o assessorar-los en les mesures que es poden adoptar per tal de reduir el consum energètic i, en conseqüència, l’import a pagar.

Guia d'interpretació del comptador intel·ligent

 
Canal empreses

L’Oficina de l’Energia Menorca 2030 pretén ser un organisme obert a tots els sectors de la ciutadania, tant per a particulars com a empreses del sector industrial i comerços. En aquest sentit, totes les empreses, grans o petites, rebran assessorament sobre temes d’autoconsum, rehabilitació energètica i eficiència energètica, mobilitat sostenible i, a més, es realitzaran activitats de formació i divulgació específics per a empreses.

Cal recordar que el Consorci de Residus i Energia de Menorca i l’Agència de Menorca Reserva de Biosfera, disposen del Cens d’Empreses i Professionals del sector energètic, amb l’objectiu de disposar d’una llista d’empreses susceptibles de participar en possibles licitacions i contractes administratius de Menorca i posar a disposició del públic interessat els serveis que poden oferir les empreses inscrites.

Cens d'empreses Menorca 2030

 
Eficiència energètica

L’eficiència energètica és un dels pilar fonamentals en la transició energètica cap a un model sostenible. Per tal d’impulsar-la, l’Oficina de l’Energia ofereix assessorament sobre actuacions que es poden realitzar per augmentar l’eficiència energètica en els seus edificis i les seves instal·lacions.

A banda d’informar sobre el que es pot fer a nivell tècnic i informar de les subvencions que es poden percebre per fer rehabilitacions d’edificis, l’Oficina també realitzarà tasques de divulgació cap a la ciutadania per tal de millorar els hàbits de consum i constituir una comunitat energètica que sigui conscient i responsable de les seves accions a nivell energètic.

 
Enllumenat exterior

Un camp important on aplicar mesures d’eficiència energètica és sobre les instal·lacions d’enllumenat públic, ja que representa una part important del consum energètic municipal. És per això, que l’any 2017, es va realitzar un anàlisis de les instal·lacions d’enllumenat públic per tal d’actualitzar l’inventari de les instal·lacions i determinar-ne l’estat actual per tal de definir millores encaminades a millorar l’eficiència energètica.

A banda de l’eficiència energètica també és important aconseguir una reducció de la contaminació lumínica, tenint en compte el Reglament de Protecció del medi Nocturn i la declaració de Menorca com a reserva i destí Starlight.

 
Formació i divulgació

Una de les activitats principals de l’Oficina serà l’organització i la realització de diversos esdeveniments divulgatius relacionats amb l’energia a Menorca i amb l’Estratègia Menorca 2030. També s’oferiran tallers i activitats de formació tant per a particulars, empreses i entitats públiques, per tal de crear una comunitat energètica amb coneixements sòlids que ajudin a impulsar i desenvolupar la transició energètica.