Cens d'empreses Menorca 2030

La posada en marxa de les actuacions previstes en el full de ruta per a la descarbonització de Menorca, més coneguda com a Estratègia Menorca 2030, preveu que es produeixi a l'illa una dinamització de l'economia local vinculada al canvi de model energètic, i un consegüent augment del volum de negoci en els sectors econòmics vinculats a l'energia, especialment en el sector de les energies renovables i l'eficiència energètica

El cens d'empreses del Consorci de Residus i Energia de Menorca és un registre públic d'empreses i professionals del sector de l'energia a Menorca.

Aquest cens té dos objectius principals. D'una banda, posar aquest llistat a disposició de qualsevol particular o empresa interessats a fer millores o contractar treballs en matèria d'estalvi energètic, millora d'instal·lacions o impuls de les renovables. I, d'altra banda, disposar d'un cens actualitzat d'empreses i professionals radicats a Menorca interessats a participar en possibles licitacions i contractes administratius promoguts pel Consorci o per qualsevol de les seves entitats integrants, Consell Insular i els vuit ajuntaments de Menorca.

El Cens abasta des d'empreses i professionals de l'enginyeria i l'arquitectura fins als comerciants de productes i equips relacionats amb les energies renovables i l'eficiència energètica, passant per aquelles empreses instal·ladores o de manteniment.

[CENS] Llistat d'empreses i professionals del sector de l'energia
    Formulari d'inscripció