­[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació menor per a la realització del manual de senyalització de la xarxa de camins de Menorca

Les persones o empreses interessades podran presentar ofertes fins a les 23.59 h del 15 de juny

1/06/2020

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera obre una convocatòria per contractar l'assistència tècnica per realitzar un manual de senyalització comú per la xarxa de camins i rutes senderistes de Menorca.

Entre les tasques a desenvolupar en el servei s'hi troben: l'anàlisi de les diferents tipologies de senyalització que existeixen actualment a la xarxa de camins no motoritzats de Menorca, l'elaboració d'un manual de senyalització que no entri en contradiccions amb el manual de senyalèctica de la xarxa d’espais naturals de les Illes Balears, realitzar un procés de participació amb totes les administracions implicades i l'elaboració d'uns criteris bàsics de manteniment.

El manual també haurà d'establir uns criteris de senyalització (ubicació i concentració de senyals) per a tota la xarxa de camins que tenguin en compte l'ús de l'espai públic per a la preservació dels valors naturals, la compatibilització amb les activitats socioeconòmiques coexistents a l'entorn, la seguretat dels usuaris o la interpretació dels valors culturals i
naturals, entre d'altres.

El servei s'iniciarà un cop adjudicada la contractació i s'allargarà com a màxim fins a l'1 de novembre de 2020. El pressupost del contracte menor tindrà un cost màxim de 12.500 euros (IVA inclòs).

Presentació d'ofertes

Els interessats podran presentar ofertes fins al 15 de juny de 2020. Entre la documentació a presentar haurà de constar: el currículum de la persona o empresa on es detalli la solvència tècnica i experiència, una memòria descriptiva de la realització de les tasques i objectius així com la metodologia que es farà servir, un document tècnic on s'especifiqui la disponibilitat horària de l'ofertant, el calendari proposat de treball així com els recursos materials i humans disponibles per realitzar el treball i finalment, l'oferta econòmica del servei.

Les ofertes es presentaran preferentment via telemàtica a la seu electrònica del Consell Insular de Menorca. També es podran realitzar de manera presencial al registre d'entrada del Consell Insular.

Tota la informació sobre l'oferta al document adjunt.

OFERTA MANUAL SENYALITZACIÓ CAMINS