[OFERTA DE CONTRACTACIÓ]

Educació

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per a realitzar tallers d’educació ambiental als centres educatius de Menorca dins del programa Salut Jove i Cultura del Consell Insular de Menorca durant l’any 2021

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 24 de gener de 2021

14/01/2021

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta per a la prestació dels serveis d’assistència tècnica per a la realització de tallers d’educació ambiental als centres educatius de Menorca dins dels programa Salut Jove i Cultura del Consell Insular de Menorca durant l’any 2021.

L’objecte de l’encàrrec és la realització de deu tallers d’educació ambiental als centres educatius durant l’any 2021 (cursos escolars 2020-21 i 2021-22) seguint les característiques establertes al annex que acompanya l’oferta.

Les persones o empresa que presentin una proposta haurà de detallar al màxim la metodologia a emprar ajustant-se a la metodologia establerta a les fixes de l’annex.

El servei s’iniciarà a finals de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021 i el pressupost màxim és de 14.000 (IVA exclòs). Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 24 de gener.

Quant als criteris de valoració de les ofertes rebudes, es valorarà especialment la solvència tècnica i l’experiència en treballs previs, així com el contingut de la memòria de realització dels treballs que s’ha de elaborar per la present oferta, així com la oferta econòmica realitzada.

Tota la informació sobre l’oferta al document adjunt:

Oferta de contractació Annex