[OFERTA DE CONTRACTACIÓ]

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta per a la prestació dels serveis d’elaboració d’un Pla d’usos per a la zona de les Bateries de Favàritx

El servei s'iniciarà a la firma de la nota d'encàrrec fins a un termini màxim del 15 d’octubre 2021 i el pressupost màxim és de 14.500 euros

7/04/2021

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta per a la prestació dels serveis d’elaboració d’un Pla d’usos per a la zona de les Bateries de Favàritx.

El Pla d’usos haurà de vetllar en tot moment per fer compatible la preservació dels valors naturals i culturals de la zona amb creació a la finca d’una infraestructura mínima que permeti possibilitar l’ús públic i els serveis associats, sempre d’acord amb els instruments d’ordenació i gestió definits per aquell espai i especialment del Parc Natural de s’Albufera des Grau.

El servei s'iniciarà a la firma de la nota d'encàrrec fins a un termini màxim del 15 d’octubre 2021 i el pressupost màxim és de 14.500 euros (IVA exclòs). Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 20 d’abril de 2021.

Quant als criteris de valoració de les ofertes rebudes, es valorarà especialment la solvència tècnica i l'experiència en treballs previs, així com la proposta de millores i l'oferta econòmica realitzada. Tota la informació sobre l'oferta al document adjunt:

OFERTA