Projecte MAREBI

El projecte «Gestió d’espais protegits en una reserva de biosfera insular (MAREBI)» té com a objectiu compatibilitzar les activitats humanes amb la conservació de les àrees marines protegides presents a l'illa: parc natural, espais Xarxa Natura 2000, reserves marines i reserva de biosfera. En aquest sentit, es duran a terme un total de deu accions, les quals inclouen actuacions d’investigació i seguiment, que permetran millorar el coneixement d’alguns ecosistemes i espècies per poder gestionar-los adequadament i assegurar-ne la conservació, i de comunicació i divulgació, per donar a conèixer el patrimoni natural marí de Menorca, la importància que té i les amenaces que pateix.

Així, es realitzaran estudis per identificar àrees marines vulnerables a impactes antròpics, s'elaboraran cartografies per determinar la distribució d’hàbitats marins d’interès i es portarà a terme el seguiment de praderies de fanerògames marines d’algueró (Cymodocea nodosa) i d’aus marines, com el corb marí, la gavina corsa i la gavina camagroga. Totes aquestes espècies resulten ser bones indicadores de l’estat de conservació del medi marí. També, s’organitzarà un cicle de cinema i un altre de conferències relacionades amb la mar, s’editarà un document de bones pràctiques per a navegants, es contractarà un equip de dues persones que faran tasques d’informació a les platges i es realitzaran tallers a les escoles per apropar la mar tant als joves com als més petits.

El projecte MAREBI té una durada d’un any, fins a novembre de 2021, i compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del programa PLEAMAR, cofinançat pel FEMP.

Àrees marines protegides de Menorca

Menorca és la reserva de biosfera amb la superfície marina més gran del mar Mediterrani gràcies a la seva ampliació, l’any 2019, fins a 445.005 ha, àrea que representa el 85 % de la superfície total de la Reserva. Aquesta extensió dona una idea de la importància del patrimoni natural submergit de Menorca. Per una banda, conté valors característics de les zones costaneres: extenses praderies de fanerògames de posidònia (Posidonia oceanica) i algueró (Cymodocea nodosa), boscos d’algues brunes del gènere Cystoseira i coves submarines de gran interès científic. Per l’altra, compta amb ecosistemes característics de zones profundes i mar obert: esculls coral·lígens, espectaculars canons submarins, com el de Son Bou, i nombroses espècies pelàgiques emblemàtiques, com ara tortugues marines, catxalots, rorquals comuns, diferents espècies de dofins, taurons i rajades. També destaquen els ocells marins com el corbmarí emplomallat i la gavina Corsa.

Aquests valors extraordinaris han donat lloc a la creació de diferents figures d’àrees marines protegides, que inclouen la Reserva Marina del Nord de Menorca i la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire, el Parc Natural de s'Albufera des Grau, i 14 espais que formen part de la xarxa ecològica Natura 2000 de la Unió Europea.

Las àrees marines protegides representen actualment una de las eines més efectives per a la recuperació, protecció i conservació dels ecosistemes marins, ja que contribueixen a una major resiliència dels nostres mars davant impactes com el canvi climàtic i milloren la productivitat de la seva biodiversitat, que inclou valuosos recursos pesquers. Per això és fonamental portar a terme un seguiment adequat d’aquests espais protegits, que permeti obtenir informació per a una gestió adequada, així com donar a conèixer a la ciutadania la importància d’aquestes figures de protecció i la biodiversitat que contenen.